Poročilo o varnosti kozmetičnega proizvoda

/Poročilo o varnosti kozmetičnega proizvoda
Poročilo o varnosti kozmetičnega proizvoda 2018-03-05T22:41:50+00:00

Poročilo o varnosti kozmetičnega proizvoda

Dokumentacija, ki jo pripravimo v skladu z Uredbo (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih v sodelovanju z odgovorno osebo. Oceno varnosti izvajajo strokovne osebe z diplomo kemijske in medicinske smeri in vsebuje:

 • Splošni podatki o izdelku
 • Kvantitativna in kvalitativna sestava kozmetičnega izdelka
 • Fizikalne/kemijske značilnosti in stabilnost kozmetičnega izdelka
 • Mikrobiološka kakovost in varnost izdelka oziroma komponent
 • Nečistote, sledi, podatki o embalažnem materialu
 • opis proizvodnega postopka,
 • Izjava o proizvodnji v skladu z dobro proizvodno prakso in kontrola kakovosti
 • ocena ustreznosti kozmetičnega proizvoda za človekovo zdravje
 • Normalna in razumno predvidljiva uporaba
 • Izpostavljenost kozmetičnemu izdelku in komponentam
 • Toksikološki profil izdelka oziroma komponent
 • Morebitni podatki o neželenih učinkih in resnih neželenih učinkih izdelka
 • Morebitna dokazila o delovanju oziroma učinkih izdelka, kjer je to potrebno
 • Podatki o vseh preskusih kozmetičnega proizvoda ali njegovih sestavin, ki so bili izvedeni na živalih
 • Zaključek ocene
 • Označena opozorila in navodila za uporabo
 • Obrazložitev
 • Verodostojnost ocenjevalca in odobritev dela B